Wygraj rejs motorówką
 

Regulamin konkursu


I. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest spółka MM Brown Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Ostrowskiej 582, zwana dalej Organizatorem.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia która posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zwana dalej Uczestnikiem.


III. ZASADY KONKURSU
3.1 Aby wziąć udział w konkursie należy do 22.08.16r., śledzić profil Gang Chocolissimo i odpowiedzieć na wszystkie zadania konkursowe umieszczone na profilu w ciągu 24 godzin od daty publikacji.

IV. OCENA I NAGRODY
4.1 Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby, które odpowiedzą na wszystkie zadania i według Jury stworzą najciekawsze odpowiedzi. Pod uwagę brane będą przede wszystkim: pomysłowość oraz kreatywność nadsyłanych prac

4.2 Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
• I nagroda – rejs dla 2 osób motorówką  w czasie żeglarskich regat na Jeziorze Kierskim w dniu 27 sierpnia 2016 oraz zestaw słodyczy od Chocolissimo
• II nagroda – zestaw słodyczy od Chocolissimo

• III nagroda – zestaw słodyczy od Chocolissimo

4.3 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

4.4 W przypadku nagrody głównej Organizator wymaga podpisania oświadczenia o wsiadaniu na motorówkę na własną odpowiedzialność.
4.5 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.6 Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu Gang Chocolissimo w portalu społecznościom Facebook.
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.chococlissimo.pl
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
5.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
5.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
5.5 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. K. Uczestnicy

Konkursu będą otrzymywać informacje handlowe również środkami komunikacji elektronicznej przez wyżej wymieniony podmiot na podane adresy elektroniczne. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

5.6 Przesyłając zgłoszenie na adres konkurs@chocolissimo.pl uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

​​
Śledź słodkie okazje i nowinki ze świata czekolady!
Kontakt
Biuro Obsługi Klienta czynne
pon.- pt. w godzinach 8-16

Klienci Indywidualni:
+48 61 102 37 20
E-Mail: biuro@chocolissimo.pl

Klienci firmowi:
+48 22 244 27 09
E-Mail: upominki@chocolissimo.pl

Więcej

Powiedz nam, czego potrzebujesz!
Masz pytanie dotyczące produktu lub wysyłki?
Chcesz sprawdzić status swojego zamówienia?

Wyślij zapytanie


oferta-dla-firm
Copyright © 2014-2021. E-commerce by best.net