STRASZNY KONKURS

Regulamin konkursu


I. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest spółka MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Ostrowskiej 582, zwana dalej Organizatorem.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zwana dalej Uczestnikiem. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

III. ZASADY KONKURSU
3.1 Aby wziąć udział w konkursie należy do 23.10.14r., przesłać maila na adres konkurs@chocolissimo.pl z propozycją hasła reklamowego dotyczącego naszej czekoladowej oferty na Halloween.
3.2. Jedna osoba może przesłać tylko jednego maila z maksymalnie 3 propozycjami.

IV. OCENA I NAGRODY
4.1 Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby, które według Jury stworzą najciekawsze hasła reklamowe. Pod uwagę brane będą przede wszystkim: pomysłowość oraz wykorzystanie strasznej atmosfery Halloween w sposób pozytywnie wpływający na wizerunek czekoladowej oferty. 
4.2 Laureaci konkursu otrzymają zestaw czekoladek na Halloween oraz (jeśli taka będzie wola Gangu) upominek od Gangu Chocolissimo.

4.3 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesłanych zgłoszeń nie spełniających warunków wymienionych wyżej wymienionych punkach.
4.5 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.6 Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty e-mail oraz ogłoszeni na profilu firmowym Chocolissimo w portalu społecznościom Facebook.
4.7 Osobie, która nie nadeśle w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją, gdzie należy przesłać nagrody – wygrana przepadnie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.chococlissimo.pl
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
5.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
5.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
5.5 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. K. Uczestnicy

Konkursu będą otrzymywać informacje handlowe również środkami komunikacji elektronicznej przez wyżej wymieniony podmiot na podane adresy elektroniczne. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

5.6 Przesyłając zgłoszenie na adres konkurs@chocolissimo.pl uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

​​
Dołącz do nas i odbierz 20 zł na swoje pierwsze zamówienie!
*przy zamówieniu za min. 100zł
Kontakt
Biuro Obsługi Klienta czynne
w pon.- pt. w godz. 8:00-16:00

Klienci Indywidualni:
+48 61 102 37 20
E-Mail: biuro@chocolissimo.pl

Klienci firmowi:
+48 22 244 27 09
E-Mail: upominki@chocolissimo.pl

Więcej

Powiedz nam, czego potrzebujesz!
Masz pytanie dotyczące produktu lub wysyłki?
Chcesz sprawdzić status swojego zamówienia?

Wyślij zapytanie

Tę stronę chroni rozwiązanie reCAPTCHA. Obowiązuje Polityka Prywatności oraz Regulamin Google.


Copyright © 2014-2024. E-commerce by best.net
Unia europejska ikona